Kobilerde Danışmanlık İhtiyacı

talento_humano

İşletmenizin hacmi ve alanı her ne olursa olsun mutlaka belli aralıklarla analiz gereksinimi duymaktadır. Aksi halde süreç içerisinde işletmenizin devamlılığını tehlikeye koyan gelişmelerden haberdar olmayabilirsiniz veya haberdar olduğunuz zaman çok geç olmuş olabilir…

Ancak maalesef ülkemizde genelde  işletmeler sadece işlerinin işleyişi ile ilgili bir problem yaşandığı zaman danışmanlık gereği duymaktadırlar.

Unutulmaması gerek bir husus var o da; Türkiye’de her yıl milyonlarca lira kâr açıklayan büyük firmalar doktor gözetimindeki bir hasta gibi yıl içerisinde yüzlerce analiz ve tetkike tabi tutulmaktadırlar işte bu yüzden büyük kalabilmektedirler… Küçük bir hatırlatma daha unutmayın ki o büyük firmalar eskiden küçücük birer işletmeydi…

İnteraktif Kobi Danışmanlık Merkezi olarak;  Firmanızı bir Check-Up a tabi tutuyoruz. Yapmış olduğumuz  Check-Up neticesinde tespit ettiğimiz eksikleri sizinle paylaşıyor ve eksikliklerin giderilmesi için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Firmalar için sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

Mali Analiz; 

İşletme finansman yönetim analizi,
Gelir-Gider dengesi, Maliyet analizi,
Finansman kaynakları analiz ve yönetimi,

Yatırım veya İş Geliştirme Planlaması

Fizibilite çalışmaları,
Pazar araştırması,
İş planı ve uygulama,
Finansman planlaması ve yönetimi,

Pazarlama ve Satış Departmanı Analizi

Ürün veya Hizmeti doğru tanımlamak,
Ürün veya Hizmeti doğru fiyatlandırmak,
Rekabet stratejileri,
İşletmeler için Pazarlama Departmanı kuruluş ve yönetimi,
Pazarlama Departmanı personellerinin tam ve doğru eğitilmesi,
Pazar ve Hedef müşteri analizi,
Doğru pazarlama stratejileri hazırlamak ve uygulamak,


E-Ticaret Yönetimi

Fizibilite çalışmaları,
Web sitesi tasarımı ve yönetimi,
Sanal mağaza yönetim eğitimi,
Reklam ve tanıtım çalışmaları,

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doğru personel seçimi,
Doğru personel – Doğru iş uyum analizi,
Personel eğitimi,
Motivasyon seminerleri
Ücretlendirme politikaları,

Marka Yönetimi

İmaj ve Marka yaratma ve yönetme stratejileri,
Tanıtım ve yayılma stratejileri,

kobi-danismanlik