İşletmelerde Finansman Yönetimi

İşletmelerde Finansman Yönetimi

Günümüzde işletmeler öyle veya böyle mutlaka bir veya birkaç banka ile çalışmak zorundadırlar. Bu zorunluluk işletmelerin gerek parasal ihtiyaçları, gerek teminat ihtiyaçları veya fon fazlalığının değerlendirilmesi amacıyla bankalar aracı edilmektedir.

postroenie-sistemy-prodazhAncak öyle bir can alıcı nokta var ki maalesef özel hayatta olduğu gibi işletme yöneticileri iş hayatında da duygusal olabilmektedir. Bu da kampanyalara olan zaafiyetin gereksiz kredi kullanılmasına ve gereksiz finansman gideri oluşmasına bunun sonucu olarak da işletmeye gereksiz bir yük yani maliyet yüklenmesine sebep olmaktadır.

Oysaki işletme denge içerisinde dönen çarklar bütünüdür. Çarklara gereksiz bir yük eklenirse işte o zaman işleyiş yavaşlayacaktır.

Bir işletme yöneticisinin yapması gereken en önemli işlerden biri finansmanı doğru yere, doğru zamanda ve YETERİ KADAR kullanmaktır.

Bu denge konusunu bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse;

Vade ile satın alınan bir ticari mal veya ham maddenin, Ortalama stok süresi, (varsa üretim, işleme süresi) ve satıştan kaynaklanan ortalama tahsilat süresi göz önünde bulundurularak firmanın kaç günlük finansman ihtiyacının olduğu kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir.Alış Vadesi : 30 Gün

Ortalama Stok : 20 Gün,

Üretim : 5 Gün

Satış Vadesi : 40 Gün

olduğu kabul edilirse,

20+5+40= 65 Gün (Stok, Üretim ve Tahsilat süresi)

65-30 = 35 Gün finansman ihtiyacı duyulmaktadır.

Yani bir işletme 35 günden fazla kredi kullandığında işletme için gereksiz bir finansman gideri oluşturmuş olacaktır.

Aynı hesaplama teknikleriyle yıllık finansman ihtiyacı da hesaplanabilmektedir.

 

kobi-danismanlik