İşletmelerde Check Up

İŞLETMELERDE CHECK UP

İş hayatında çoğu zaman her şey mükemmel olmayabileceği gibi işletmenin sürekliliği açısından zaman zaman da yoluna girmesi gereklidir. İşletmede problemler yaşanıyorsa yani diğer bir deyimle işler yolunda gitmiyorsa bu bir uyarı sinyali olabilir.

Ancak ülkemizdeki çoğu işletme genelde sorunları göz ardı ederek işlerin kötüye gidişini piyasalara veya şansa bağlamaktadır. Halbuki işleri kötüye giden işletmelerin yanında aynı sektörde hızla büyüyen işletmeler de bulunmaktadır.

İşte tam bu aşamada işletme mutlaka analiz edilmeli, problemin kaynağı tespit edilmeli ve ivedilikle bu sorun giderilmelidir. Aksi halde işletmenin devamlılığı tehdit altında olabilmektedir.

İnteraktif Kobi Danışmanlık Merkezi olarak bu aşamada devreye girerek işletmenizi baştan aşağıya incelemek üzere Check Up’a tabi tutuyoruz.

Yapmış olduğumuz bir takım analiz ve tetkikler neticesinde işletmenizin problemlerini tespit edip kısa, orta ve uzun vadeli planlar halinde çözüm raporları hazırlayıp size sunuyoruz.

Ancak bu süreci yani çözüm uygulamalarını beraber uygulamamızı talep ederseniz bu aşamada da birlikte çalışıyor olacağız.

kobi-danismanlik