Koçlukta Etik

KOÇLUK UYGULAMA STANDARTLARI

bireyselyasamkocu-1

Aşağıdaki ilkeler tüm profesyonel koçlar için geçerlidir. Bunlar mesleki hizmetlerini sundukları zaman koçlar tarafından uyulması gereken minimum uygulama standartlarını tanımlamaktadırlar.

Yeterlilik
Danışana Saygı
Koçluk Mesleği
Gizlilik ve Çıkar Çatışması
Geri Bildirim ve İlerleme
Ücretler

1. Yeterlilik

Koç, danışanlarının her birine yeteneğinin en iyisini sunar ve koçluk yaparken temel yeterliliklerini sergiler.
Koç, koçluk mesleği ile ilgili en güncel iş uygulamalarından, yeni teknolojilerden, yasal gereklerden ve standartlardan haberdar olmaya çabalar.
Koç, okuma, meslektaşlarıyla iletişin halinde olma ve eğitim yoluyla becerilerini genişletmeye çalışır.
Koç becerilerinin, güçlü yanlarının ve limitlerinin her zaman farkındadır. Sadece yapabileceğine inandığı işleri kabul eder. Koç uygun şekilde ileri süremeyeceği şeyleri ortaya atmaz. Aynı şekilde, sahip olmadığı beceri, kimlik belgesi veya niteliklere sahip olduğunu iddia etmez. Aynı şekilde, bilerek diğerlerinin kendileri adına yazılı dokümanlarda veya sözlü ifadelerde böyle iddialarda bulunmasına müsaade etmez.

2. Danışana Saygı

Koç, diğerlerinin kendisininkilerden farklı görüş ve inançlara saygı duyar. Kendi inanç, değer veya düşüncelerini ( mutlak ) doğru diye sunmaya teşebbüs etmez.
Koç, danışanın aralarındaki koçluk anlaşmasını anlaması için, başlangıçta her açıklamayı yapar.
Koç, danışanlara karşı herhangi bir konuda ayrımcılık yapmaz.
Koç, müşteriden kişisel, cinsel, maddi olarak faydalanmaya kalkmaz.
Koç, adını veya onayını referans olarak kullanmadan önce müşteriden izin alır.
Koç, tüm anlaşmalara uyar ve danışanlara verdiği sözleri tutar.

3. Koçluk Mesleği

Koç telif hakkı, fikri mülkiyet hakkı, marka ve patent konularında diğerlerinin haklarına saygı duyar. İlgili yerlerde diğerlerinin katkılarını belirtir.
Koç, koçluk mesleğini töhmet altında bırakacak veya halel getirecek herhangi bir faaliyette isteyerek yer almaz. Eğer mesleğinin kötü amaçla kullanıldığını veya sunulduğunu öğrenirse, bunu düzeltmek için mantıklı adımlar atar.

4. Gizlilik ve Çıkar Çatışması

Koç, aksine danışan tarafından onay verilmedikçe, kanunen gerekmedikçe veya diğerlerine yakın zarar verme gibi zorunlu sebepler olmadıkça, danışanın materyalini gizli tutar.bu materyal yüz yüze veya telefon, bilgisayar veya sesli mesaj gibi teknoloji yoluyla olan oturumlar sözlü olabilir.
Mümkün olan her durumda, koç daha önceden mevcut ilişkilerin bir çıkar çatışması olabileceği durumlarda mesleki zorunluluklar yüklenmez. Eğer böyle bir çıkar çatışması baş gösterirse, koç bunu mesleki ahlak ilkeleri ve standartlar çerçevesinde çözmeyi amaçlar.
Koç danışanın kimliğini hiçbir şekilde ortaya koymadan danışan materyalini eğitimde ve yazılı materyal olarak kullanabilir.
Referans olarak kullanılmaları veya kendilerini ilgilendiren bir tavsiyede bulunması halinde koç, üçüncü şahıslardan elde ettiği tüm ücreti müşteriye verecektir.
Profesyonel olarak uygun olan durumlarda koç, danışana yardımcı olmak için, her zaman danışanın iznini almak koşuluyla, diğer profesyonellerle iş birliği yapabilir.
Koçtan üçüncü bir şahsın ricasıyla bir kişi veya kuruluşa hizmet vermesi istendiğinde, koç ikisi arasındaki ilişkiyi dikkatle inceleyecek ve kendisinin farklı rolleri veya güvenlik konularıyla ilgili bir çıkar çatışması olup olmadığına karar verecektir.
Koçun, danışanın ve işvereninin aynı olması durumunda ( örneğin bir iş yeri, bünyesinde bulunan bir veya daha fazla kişiye koçluk hizmeti vermek üzere bir koç işe alıp çalıştırdığında), koç önceden hem danışan hem işveren ile işverene verilen geri bildirimi, bunun alacağı şekli ve işverenin istediği sonuçları netleştirecek ; böylece koç, danışan ve işveren arasında ön anlaşma sağlanmış olacak ve danışanın gizliliği veya güveni zedelenmeyecektir. Eğer anlaşmaya varılamazsa, koç işi geri çevirecektir.

5. Geri Bildirim ve İlerleme

Koç danışanın gelişimini ölçmek için mantıklı adımlar atacaktır. Eğer danışan ilerleme kaydetmiyorsa, bunu koçluk ilişkisinin bir parçası olarak danışanı ile açıkça konuşacaktır.
Koç, mesleki ve yasal gerekleri yerine getirmek için danışan ile olan çalışmalarının yeterli kayıtlarını oluşturacak ve tutacaktır.
Koç, ilgili olduğunda ve problemin böyle bir işlemi gerektirdiğini düşündüğünde danışanlarını bir danışman, terapist veya uzman doktor gibi diğer profesyonellere havale edecektir.
Koç, yaptığı işe kendisine, danışanlarına veya diğerlerine zarar vermesinden kaçınır.
Koçluk işinde bir kesinti olduğunda, koç danışan için diğer düzenlemeleri yapmak için elinden geleni yapacaktır. Eğer kesinti uzun süreli ise bu danışana geçici koç bulmayı da kapsayabilir.
Koçun ilişkisi, genellikle önceden ödenen bir anlaşmanın sonunda, koç ve danışan arasındaki karşılıklı anlaşma ile sona erer. Eğer koçluk böyle bir anlaşmanın bitiminden önce koç tarafından sona erdirildiyse,koç vermemiş olduğu koçluk hizmetleri için önceden ödenen tüm ücreti geri öder. Eğer koçluk böyle bir anlaşmanın bitiminden önce danışan  tarafından sona erdirildiyse, daha önceden üzerinde anlaşılmışsa uyarıya bedel olarak danışan ücreti ödeyecektir.

6. Ücretler

Koç danışanı, koçluk ilişkisinin lojistiği, ücreti ve tarifesiyle ilgili olarak açıkça bilgilendirecektir.
Koç dilediği ücreti istemede özgürdür. Bu ücretler koçluk ilişkisinin başlangıcında açıklanacaktır.
Eğer ücretlerin ödenmesi ile ilgili bir problem varsa, koç bunu danışan ile konuşmak ve bir ödeme planı üzerinde anlaşmak için gerekli adımı atacaktır. Eğer danışan, üzerinde uzlaşılan ücreti ödemez ise, koç ücreti almak için ilgili yasal tedbirleri alacaktır.

Ön Başvuru Formu