KOÇ’luk Nedir?

KOÇ’LUK NEDİR?

what-is-coaching

Koçluk; Kişilerin Özel ve profesyonel  yaşamlarında olmak istedikleri yeri belirledikleri  ve bu yere ulaşmak için aldıkları destek süreci olarak tanımlanır.

Bu süreçte koç bireye yol arkadaşlığı yapar. Doğru soruları sorarak, etkin bir şekilde dinleyerek,gözleyip, yönlendirme yapmadan, sınırlamalar  getirmeden kişinin kendi yolunda ilerlemesinde ve kendi potansiyelini ortaya çıkararak hedeflerine ulaşmasına destek olur.

Koçluk istediğinizin ne olduğunu belirlemenizi sağlar ;sorunları çözmek için yeni yollar bulmanıza,Sizin kendi değerleriniz noktasında net olmanıza ve davranışlarınızı ona göre belirlemenize,şimdiye kadar olan inançlarınızın sizi nasıl desteklediğini  veya sınırladığını belirlemenize, gerekenleri değiştirmenize yardımcı olur.

Olmak istediğiniz yeri ve ona giden yolu netleştirmenizi ve bunu yaparken kendi içinizdeki zaten sizde var olan kaynaklarla bağlantıya geçmenizi ve bunları nerede kullanacağınızın yolunu gösterir.

Fakat  farkındalığı harekete geçirme sorumluluğu danışana aittir.Günümüzde birçok kişi yönünü belirleme ve bu yönde dengeli bir şekilde ilerlemek için koçluğa ihtiyaç duymaktadır.

Yaşamınızda her türlü konu hakkında belirlenen hedeflere ulaşmak için koçluk hizmeti alınabilir.

Koç Kimdir?

KOÇ; Olmak istediğiniz yere gitmek için sizi harekete geçiren ve bu süreci sizinle beraber izleyen kişidir.

KOÇ; Size koşulsuz inanır.

KOÇ; Yargısız biz bakış acısıyla bakar

KOÇ; İçinizdeki kaynağı ortaya çıkaran sizi hem zorlayan hem de motive den kişidir.

KOÇ; Sizin istediğiniz yaşamın sürdürme yolculuğunda yol arkadaşınızdır.

KOÇ; Kim olduğunuz farkına vardırır.

KOÇ; Hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları yapıyı desteği fark ettirir .

KOÇ; Olumlu olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar .

KOÇ; Değişimi sağlar ,Sessizlikteki sesi duyar

KOÇ; Vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.

Koçluk işe yarar .Peki neden?

Koçluk gelecek ve sonuç odaklıdır.

Koçluk kişiyi harekete geçiren itici güçtür.

Danışan koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır.

Danışan koçluk süreci  boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir.

Danışan kendini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Koçluk süreci nasıl işler?

Koçluk programlarını, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklık ilişkisine dayanır.Aynı zamanda karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerektirir.Programda koçun çizdiği yol haritası danışanın  güçlü ve gelişime açık yönleri ile hedefleridir.Temel amaç ise danışanın vizyonunu geliştirmesi için eylem adımları belirlemek,performansını arttırmak ve süreç boyunca kendine ayna tutmasını sağlamaktır.

Kimler bir koçluk Programına Katılabilir?

Potansiyelini ortaya çıkarmak isteyenler

kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler

Farklı bakış açısını keşfetmek isteyenler

Başarmak  ve hedeflerine ulaşmak isteyenler.

Yaşamını daha dengeli ,kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler.

Koçluk Programından  Sonra Neler Değişir ?

Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız.

Hedefinizi daha kolay belirler uygulamaya hızla geçersiniz

Kaynaklarınızı daha aktif kullanmaya başlarsınız

Yaşamınızda disiplin sağlarsınız.

Önceliklerinizi belirlersiniz.

Ertelemeyi bırakırsınız.

Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız.

Hatalarınızdan ders çıkarır bunları yeni alışkanlıklarla değiştirirsiniz.

Sürekli öğrenerek performansınızı arttırırsınız.

iş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız.

YAŞAMINIZIN LİDERİ OLURSUNUZ. KENDİ HAYATINIZA KENDİNİZ ŞEKİL VERİRSİNİZ.

Ön Başvuru Formu